Krótka Strefa Kreatywna

Krótka Strefa Kreatywna

Kilka słów o projekcie 

Krótka Strefa Kreatywna to autorski projekt Fundacji Rozwoju Designu LuCreate, zakładający przekształcenie ul. Krótkiej w Lublinie w przyjazną i otwartą dla mieszkańców przestrzeń miejską, w której organizowane będą wydarzenia edukacyjno-kulturalne, podczas których mieszkańcy Lublina będą dowiadywać się czym są przemysły kreatywne, jak działają oraz jaki mogą mieć wpływ na nasze otoczenie.

Ulica Krótka jest kameralną, śródmiejską uliczką, w sąsiedztwie której mieści się siedziba Fundacji Rozwoju Designu LuCreate. Miejsce to na co dzień zajmowane jest przez zaparkowane niezgodnie z przepisami auta, które skutecznie uniemożliwiają właściwe wykorzystanie tej przestrzeni.

Koncepcja opracowana została przez projektantów i twórców skupionych wokół Fundacji LuCreate, będących jednocześnie stałymi użytkownikami tej ulicy. W opracowaniu koncepcji wzięli udział lokalni architekci, projektanci wzornictwa, grafiki, artyści oraz specjaliści od technologii 3D. Autorom koncepcji zależało na zaprojektowaniu “żyjącej” przestrzeni miejskiej, będącej przykładem nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań oraz samowystarczalnej ekonomicznie.

Prace nad koncepcją rozpoczeliśmy już w 2018 roku. Od tamtego czasu nasza propozycja przedstawiana była interesariuszom, wskutek czego ulegała przekształceniom. Najnowsza nasza koncepcja zaprezentowana została 6 października 2023 r. w naszej Pracowni Otwartej. 

 

Zespół projektowy:
● Mateusz Kunkiewicz - architekt prowadzący
● Piotr Tomaszewski - wizualizacje i animacje
● Grzegorz Szpinda - VR i animacje 3D
● Michał Ćwiek - identyfikacja wizualna
● Gabriel Kraus - rysunki techniczne
● Martyna Dragan - opracowanie graficzne rysunków
● Wojciech Mietelski - wideo
● Dominika Mazur - koordynacja
● Krzysztof Jaraszkiewicz - architekt konsultujący

 

Osiem głównych zasad projektu:
1. Priorytet pieszych i rowerzystów
2. Zmiany klimatyczne i ekologia
3. Estetyka i historyczny kontekst:
4. Nowatorskie podejście i nowoczesne technologie
5. Współpraca i interdyscyplinarność
6. Przedsiębiorczość
7. Sztuka i kultura
8. Angażowanie społeczności lokalnej

 

1) Priorytet pieszych i rowerzystów
Projekt promuje bezpieczne i atrakcyjne przemieszczanie się pieszych i rowerzystów, zmieniając ulicę Krótką w przestrzeń przyjazną dla ludzi. Twórcy chcieli pokazać, że miejsca takie można kreować od podstaw, aby zwiększyć komfort codziennego życia mieszkańców.
W ramach projektu, ruch na uliczce został ograniczony poprzez zastosowanie automatycznych słupków drogowych, wysuwanych z ziemi. Dzięki temu, ulica stała się bardziej przyjazna dla pieszych i rowerzystów, zachowując jednocześnie dostęp do posesji oraz drogę przeciwpożarową. To działanie pozwoliło stworzyć bezpieczną i spokojną przestrzeń, gdzie ludzie mogą swobodnie poruszać się i spędzać wolny czas.

 

2) Zmiany klimatyczne i ekologia
Zastosowanie nowoczesnych technologii i dbałość o zrównoważone rozwiązania ekologiczne były kluczowymi zasadami projektu. Sadzenie dużych drzew, zbiornik retencyjny na deszczówkę i segregacja odpadów to przykłady, jakie można znaleźć w "Krótkiej Strefie Kreatywnej". Projekt ten ukierunkowany jest na ochronę środowiska naturalnego i zrównoważone gospodarowanie zasobami. Strefa zieleni w projekcie pełni funkcję
miejskiego ogrodu deszczowego. Ta innowacyjna koncepcja ma pozytywny wpływ na miasto, ponieważ pozwala na efektywne gromadzenie i wykorzystanie “deszczówki”, jednocześnie tworząc przyjazne dla środowiska miejsce. Zielenie pełnią także funkcję ekosystemu, przyciągając ptaki i owady, co sprzyja zachowaniu bioróżnorodności.

 

3) Estetyka i historyczny kontekst

Projekt zakłada stworzenie przestrzeni, która nie tylko spełnia funkcje użytkowe, ale także zachowuje historyczny charakter miejsca. Twórcy dbają o estetykę i jakość wzornictwa, współpracując z lokalnymi artystami i projektantami, aby wnosić sztukę do przestrzeni publicznej. Mała architektura i założony ogródek w koncepcji projektu nawiązują do kiosków handlowych, które kiedyś były obecne w tym miejscu. To odwołanie do historii ulicy Krótkiej nadaje projektowi charakterystyczny i unikalny wygląd, jednocześnie wpisując się w kontekst miejsca.


4) Nowatorskie podejście i nowoczesne technologie
Wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak rzeczywistość wirtualna, było kluczowe dla projektu. To nie tylko ułatwiło prezentację koncepcji, ale także pokazało zaawansowane podejście do projektowania przestrzeni miejskiej. Projekt zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii chroniących system korzeniowy nowo nasadzonych dużych drzew w mieście. Dzięki temu, drzewa te będą mogły rosnąć zdrowo i bezpiecznie, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza i komfortu mieszkańców.


5) Współpraca i interdyscyplinarność
Projekt propaguje interdyscyplinarne podejście do projektowania, łącząc architektów, projektantów, artystów i specjalistów od technologii 3D. To otwiera możliwość tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które uwzględniają różnorodne aspekty projektu miejskiego. Nad koncepcją pracowali architekci, projektanci wzornictwa, graficy oraz inni specjaliści, którzy na co dzień korzystają z ulicy Krótkiej. To interdyscyplinarne podejście pozwoliło uwzględnić różnorodne aspekty projektu i stworzyć kompleksową wizję przestrzeni miejskiej.


6) Przedsiębiorczość

"Krótka Strefa Kreatywna" ma być samowystarczalna ekonomicznie poprzez tworzenie przestrzeni dla lokalnych przedsiębiorców. Twórcy projektu widzą możliwość zwiększenia obrotów w branży gastronomicznej i eventowej, co przyczyni się do utrzymania i rozwoju przestrzeni miejskiej. Tworzenie woonerfów, takich jak "Krótka Strefa Kreatywna," ma pozytywny wpływ na ekonomię miasta. Tworzenie przestrzeni dla lokalnych przedsiębiorców, gastronomii i eventów generuje dodatkowe przychody, które mogą być wykorzystane na utrzymanie i rozwijanie przestrzeni, a także na obsługę infrastruktury miejskiej.

 

7) Sztuka i kultura
Przestrzeń "Krótka Strefa Kreatywna" ma być miejscem, gdzie sztuka i kultura spotykają się z życiem codziennym. Projekt zakłada organizowanie wystaw, prelekcji i warsztatów na świeżym powietrzu, tworząc atrakcyjny program kulturalny dla mieszkańców. Projekt zakłada utworzenie fontanny z rzeźbą, co nadaje uliczce charakterystyczny element i przyciąga uwagę mieszkańców. Ponadto, "Krótka Strefa Kreatywna" staje się miejscem organizacji wystaw, pokazów mody i prelekcji, co wprowadza kulturę i sztukę do serca miasta.


8) Angażowanie społeczności lokalnej
Projekt przewiduje zaangażowanie mieszkańców i lokalnych firm w tworzenie i rozwijanie przestrzeni miejskiej. Twórcy chcą stworzyć model współpracy między sektorem kreatywnym, mieszkańcami a władzami miasta, aby zapewnić trwałość i sukces "Krótkiej Strefy Kreatywnej". Projekt ma na celu zachęcenie mieszkańców Lublina, a szczególnie projektantów branży kreatywnej, do inicjowania podobnych projektów w sąsiedztwie. Twórcy projektu chcą stworzyć inspirujący przykład udanej transformacji miejskiej przestrzeni, który może być źródłem pomysłów i motywacją dla innych.

Pozostałe co-robimy